kyomitsu:

(^ω^)
124

Erechtheion temple in Athens.
34
shojo-manga-no-memory:

Lylica magazine, 1977
47